Noc świetych 2016

2016-11-16 22:25:29, komentarzy: 0

      Noc Świętych podkreśla, że święty to nie żadna wyimaginowana postać oglądana na obrazach wiszących w kościołach, ale zwyczajny człowiek przeżywający swoje życie wraz z Chrystusem. Noc Świętych stanowi okazję do pełniejszego poznania świadectwa życia osób, które osiągnęły życie wieczne, bowiem jak podkreślał św. Jan Paweł II: „prawdziwą historią ludzkości jest historia świętości...: święci i błogosławieni jawią się jako 'świadkowie', to znaczy ludzie, którzy wyznając wiarę w Chrystusa, Jego osobę i naukę, nadali konkretną wartość i wiarygodny wyraz jednej z podstawowych cech Kościoła, jaką jest właśnie świętość. Bez takiego trwałego świadectwa religijne i moralne nauczanie Kościoła mogłoby zostać pomylone z czysto ludzką ideologią.                                                                                                                                                      Ono zaś jest nauką życia, to znaczy można je wprowadzić w życie i przetłumaczyć na język życia: jest 'nauką na miarę życia', jakiego przykład daje sam Chrystus, głosząc: 'Ja jestem życiem' (por. J 14, 6), i potwierdzając, że przyszedł po to, aby dać życie, i dać je w obfitości (por. J 10, 10)” (Przemówienie z 5 lutego 1992).

 

Noc Świętych to także dziękczynienie Kościoła za dar ich życia. Żywot każdego świętego i błogosławionego niesie w sobie niesamowity potencjał do czerpania wzorców duszpasterskiego zaangażowania, ale przede wszystkim wzorców kroczenia przez życie wraz z Jezusem. Ich życie nie skończyło się śmiercią, ale trwa nadal, również tutaj na ziemi, czego wyraz dajemy, w tę dzisiejszą Noc Świętych. 

W tym roku rozważaliśmy  przy pięciu tzw. Stacjach postaci następujących świętych

 

1. Ojciec Jan Boży założyciel zakonu Bonifratrów

 

2.Ojciec Leopold wyjątkowy Szafarz sakramentu pokuty

 

3.Ojciec Pio  kapłan obdarzony stygmatami -ranami Chrystusa Pana

 

4. Św. Wincenty a Paulo założyciel  Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Zgromadzenia Księży Misjonarzy

 

5.Bł. Edmund Bojanowski  założyciel   Zgromadzenia  Sióstr  Służebniczek  Maryi  Niepokalanej 
 

Litania do Wszystkich Świętych

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas,

 

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo - módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami.

Święta Panno nad pannami - módl się za nami.

 

Święci: Michale, Gabrielu i Rafale - módlcie się za nami.

Wszyscy święci Aniołowie - módlcie się za nami.

 

Święty Abrahamie - módl się za nami.

Święty Mojżeszu - módl się za nami.

Święty Eliaszu - módl się za nami.

Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami.

Święty Józefie - módl się za nami.

Święta Anno - módl się za nami.

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy - módlcie się za nami.

 

Święci: Piotrze i Pawle - módlcie się za nami.

Święty Andrzeju - módl się za nami.

Święci: Janie i Jakubie - módlcie się za nami.

Święty Tomaszu - módl się za nami.

Wszyscy święci Apostołowie - módlcie się za nami.

Święty Łukaszu - módl się za nami.

Święty Marku - módl się za nami.

Święty Barnabo - módl się za nami.

Święta Mario Magdaleno - módl się za nami.

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy - módlcie się za nami.

 

Święty Szczepanie - módl się za nami.

Święty Ignacy Antiocheński - módl się za nami.

Święty Polikarpie - módl się za nami.

Święty Wawrzyńcze - módl się za nami.

Święty Cyprianie - módl się za nami.

Święty Bonifacy - módl się za nami.

Święty Wojciechu - módl się za nami.

Święty Stanisławie - módl się za nami.

Święte: Perpetuo i Felicyto - módlcie się za nami.

Święta Agnieszko - módl się za nami.

Wszyscy święci Męczennicy - módlcie się za nami.

 

Święci: Leonie i Grzegorzu - módlcie się za nami.

Święty Ambroży - módl się za nami.

Święty Hieronimie - módl się za nami.

Święty Augustynie - módl się za nami.

Święty Atanazy - módl się za nami.

Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu - módlcie się za nami.

Święty Janie Chryzostomie - módl się za nami.

Święty Marcinie - módl się za nami.

Święty Patryku - módl się za nami.

Święci: Cyrylu i Metody - módlcie się za nami.

Święty Karolu Boromeuszu - módl się za nami.

Święty Franciszku Salezy - módl się za nami.

Święty Piusie Dziesiąty - módl się za nami.

 

Święty Antoni - módl się za nami.

Święty Benedykcie - módl się za nami.

Święty Bernardzie - módl się za nami.

Święci Franciszku i Dominiku - módlcie się za nami.

Święty Jacku - módl się za nami.

Święty Tomaszu z Akwinu - módl się za nami.

Święty Ignacy z Loyoli - módl się za nami.

Święty Franciszku Ksawery - módl się za nami.

Święty Stanisławie Kostko - módl się za nami.

Święty Wincenty z Paulo - módl się za nami.

Święty Janie Mario Vianneyu - módl się za nami.

Święty Janie Bosco - módl się za nami.

Święta Katarzyno Sieneńska - módl się za nami.

Święta Tereso z Avili - módl się za nami.

Święta Różo z Limy - módl się za nami.

Błogosławiony Czesławie - módl się za nami.

 

Święty Ludwiku - módl się za nami.

Święty Kazimierzu - módl się za nami.

Święta Moniko - módl się za nami.

Święta Jadwigo - módl się za nami.

Święta Elżbieto Węgierska - módl się za nami.

Święty Janie od Krzyża - módl się za nami.

Św. Wincenty Pallotti - módl się za nami.

Święty Janie Pawle II - módl się za nami.

ŚWięta Matko Tereso z Kalkuty - módl się za nami.

Błogosławiony Michale Kozalu - módl się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.

 

 

Bądź nam miłościw wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego wybaw nas, Panie.

Od grzechu każdego wybaw nas, Panie.

Od zasadzek szatana wybaw nas, Panie.

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie.

Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Narodzenie wybaw nas, Panie.

Przez Twój chrzest i post święty wybaw nas, Panie.

Przez Twój krzyż i mękę wybaw nas, Panie.

Przez Twoją Śmierć i złożenie do grobu wybaw nas, Panie.

Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie.

Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie wybaw nas, Panie.

Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie.

Przez Twoje przyjście w chwale wybaw nas, Panie.

 

Chryste, Synu Boga żywego zmiłuj się nad nami.

Chryste, który na ten świat przyszedłeś zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zostałeś ukrzyżowany zmiłuj się nad nami.

Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zostałeś pogrzebany zmiłuj się nad nami.

Chryste, który zmartwychwstałeś zmiłuj się nad nami.

Chryste, który wstąpiłeś do nieba zmiłuj się nad nami.

 

Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów zmiłuj się nad nami.

Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca zmiłuj się nad nami.

Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych zmiłuj się nad nami.

 

Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę, wysłuchaj nas, Panie.

 

Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności , wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii, wysłuchaj nas, Panie.

 

Chryste, usłysz nas - Chryste, usłysz nas

Chryste wysłuchaj nas - Chryste, wysłuchaj nas

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Módlmy się.

Boże, który widzisz, że upadamy wskutek własnej słabości, spraw łaskawie, aby przykłady świętych umocniły naszą miłość ku Tobie. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH I NABOŻEŃSTW:

Niedziele i Uroczystości - godz. 8.30, 11.00 i 15.00
Dni powszednie - godz. 18.00
Święta zniesione - godz. 11.00, 16.00 i 18.00

Środa - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Piątek - Koronka do Miłosierdzia Bożego
I czwartek miesiąca - modlitwa o powołania
I piątek miesiąca - Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:

Poniedziałki - godz. 9.00-10.00
Środy - godz. 9.00-10.00 i 19.00-20.15
Narzeczeni po uprzednim umówieniu się.

Wyszukiwarka

Strony www dla firm - szybko i za darmo!